Zaległe faktury za prąd? Kiedy odłączą prąd?

Zaległe faktury za prąd? Kiedy odłączą prąd?

Firma energetyczna ma prawo w przypadku nieopłacania rachunków za energię elektryczną wstrzymać dostawy prądu. Nie może tego jednak dokonać od razu. Pisemne powiadomienie W sytuacji, gdy dany odbiorca energii w terminie nie uregulował faktury za energię elektryczną firma energetyczna może wstrzymać dostawy prądu, ale taka decyzja może zapaść po upływie 30 dni od terminu płatności.Więcej oZaległe faktury za prąd? Kiedy odłączą prąd?[…]