Zaległe faktury za prąd? Kiedy odłączą prąd?

Firma energetyczna ma prawo w przypadku nieopłacania rachunków za energię elektryczną wstrzymać dostawy prądu. Nie może tego jednak dokonać od razu.

Pisemne powiadomienie

W sytuacji, gdy dany odbiorca energii w terminie nie uregulował faktury za energię elektryczną firma energetyczna może wstrzymać dostawy prądu, ale taka decyzja może zapaść po upływie 30 dni od terminu płatności. Wcześniej do odbiorcy energii należy wysłać pismo z dodatkowym 14 dniowym terminem na uregulowanie płatności. Termin ten jest liczony od dnia, w którym dokument został dostarczony. Jeśli takiego pisma odbiorca nie otrzyma, firma energetyczna nie ma prawa mu odłączyć prądu.

Podłączenie prądu

Jeśli tylko zaległe faktury zostaną opłacone to firma energetyczna bezzwłocznie musi wznowić dostawy prądu. Dostawy energii elektrycznej nie mogą być uzależnione od takich opłat jak na przykład opłata za wezwanie do spłaty. Tego rodzaju praktyki były bardzo często stosowane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zapisy w umowach o opłatach za monity są nielegalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *